ساخت قایق با پدالی از جنس نوار پلاستیکی

انرژی کشسانی

نیمی از طول یک خلال دندان را روی سطح جانبی طویل‌تر یک قوطی کوچک و خالی کره‌ی نباتی بچسبانید. نحوه قرار گرفتن خلال دندان باید مطابق شکل باشد.

 

انرژی کشسانی

یک خلال دندان دیگر به همان شیوه روی وجه دیگر قوطی بچسبانید. این دو در واقع پشتیبان‌های پدال شما خواهند بود.

انرژی کشسانی

از درپوش یک قوطی دیگر استفاده کرده و قطعه‌ای هم‌شکل با بخش انتهایی قایق- ولی از هر طرف 1 سانتی‌متر کوچکتر- ببرید.

انرژی کشسانی

به وسیله سوراخ کن، دو سوراخ در آن ایجاد نموده و دو بریدگی از لبه قطعه تا سوراخ‌ها ایجاد نمایید. یک نوار لاستیکی به عرض انتهای قایق پیدا کنید.

انرژی کشسانی

نوار را از طریق شکاف‌ها وارد سوراخ‌ها نمایید. سپس آن‌را به دور انتهای خلال دندان‌ها حلقه بزنید.

انرژی کشسانی

برای ساختن کابین ناخدا، یک فنجان پلاستیکی را به دو نیمه ببرید و آن‌را روی درپوش قوطی بچسبانید

انرژی کشسانی

شما می‌توانید قایق خود را مانند شکل زیر با تمام جزییات رنگ‌آمیزی نمایید. سپس یک وان حمام یا سینک را پر از آب کرده و قایق را در آن شناور سازید.

انرژی کشسانی

پدال را تا جایی‌که نوار لاستیکی نتواند بیش‌تر پیچیده شود، بچرخانید. سپس آن را رها کنید. قایق در آب حرکت می‌کند.

انرژی کشسانی

چه اتفاقی می‌افتد؟

وقتی نوار لاستیکی را می‌پیچانید، کشیده می‌شود و وقتی آن‌را رها می‌کنید، از حالت کشیده درآمد و به طول اولیه خود باز می‌گردد. آزاد شدن این انرژی ذخیره شده پدال را می‌چرخاند. این همان عاملی است که باعث حرکت قایق در آب می‌گردد.